GIÁO DỤC-Y TẾ
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP VÀ CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH (VÒNG 2) ĐỐI VỚI TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2021.
08/10/2021 09:23:32

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2828
Trước & đúng hạn: 2828
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:13/08/2022 21:35:56)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG NGỌC CHÂU - TP HẢI DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Hiệu - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Số 18 Trần Thánh Tông, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.6292696

Email: ngocchau.tphaiduong@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0